Välj en sida

LÖVVERKET

TRÄD & ARBORISTTJÄNST

DIN ARBORIST I SKÅNE

NÄR SKA JAG ANLITA EN ARBORIST?

En arborist är en trädvårdsspecialist som vårdar träd i städer, tätorter, trädgårdar och andra bebyggda miljöer. Arboristen arbetar för att träden skall vara säkra, vackra, problemfria och leva länge.

Kontakta oss

Trädfällning

Att fälla träd kräver kunskap, utbildning och erfarenhet. Trädfällning är alltid förknippat med risker och bör därför överlåtas till yrkeskunniga. Lövverket har den expertis, utbildning och erfarenhet som krävs för att utföra arbetet på ett säkert sätt.

besiktning

Vid oro över ett träds hälsotillstånd är det lämpligt att genomföra en besiktning. Vi kan då upptäcka allvarliga defekter och vidta åtgärder för att minimera risken för att egendom eller omgivning kring trädet tar skada.

beskärning

För att våra träd skall vara säkra, vackra och kunna leva så länge som möjligt behöver de ibland omvårdnad. Särskilt träd som står i miljöer där de normalt inte brukar växa behöver vår hjälp för att anpassas till de krav som ställs på dem.

naturvård

Har du gamla träd på dina ägor som är värda att skyddas? Eller vill du gynna den biologiska mångfalden? Vi hjälper till med frihuggning av gamla ekar, återhamling av lövträd, veteranisering och andra naturvårdande åtgärder.

LÖVVERKET TRÄD & ARBORISTTJÄNST

Allarp 780

26453 Ljungbyhed

Tel: 0768866675

info@lovverket.nu

Följ oss på sociala medier↓